18th June 8:47am (GMT-5)

Fjolnir Reykjavik - Vikingur Olafsvik 13.06.2019

1st deild - 1st deild 2019 1 x 2
Fjolnir Reykjavik - Vikingur Olafsvik
1.93
3.94
4.39